Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Vedlikehold av bladet

 


Denne artikkelen inneholder følgende avsnitt:

 

 

 

For RC-, TC-, og MC-modeller

• Undersøk bladet regelmessig for skader.
• Bruk kun et skarpt knivblad. Bytt et eventuelt skadd blad.
• Bytt bladet én gang i året mellom sesongene.

ADVARSEL !SLÅ ALLTID AV SIKKERHETSBRYTEREN AV FØR DU RØRER KNIVBLADET!

 

 

VIKTIG!

Etter at du har skrudd av sikkerhetsbryteren må du stille inn dato og tid på nytt. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at Robomow plutselig begynner å klippe.

 

VIKTIG!

Sliping er ikke tillatt, da det kan skape ubalanse.

For å fjerne bladet:
– Sett klemmesiden av bladfjerningsverktøyet inn i de
åpne spaltene ved siden låsetappene på hver side av bladet.
– Snu bladfjerningsverktøyet forsiktig slik at klemmen
ligger på toppen av låsetappene på hver side.
– Klem håndtaket på bladfjerningsverktøyet. Låse
tappene på hver side av knivbladet blir trykket på

 

 

 

– Trekk bladet av og bort fra klipperen

 

– Når du setter inn bladet igjen må du rette opp innmatingskurven og presse det på til du hører et klikk, som indikerer at bladet er plassert riktig på skaftet.

 

 

 

 

 

For RS-, TS-, og MS-modeller

  • Undersøk bladet regelmessig for skader en gang i måneden.
  • Bruk kun et skarpt blad. Bytt et eventuelt skadd knivblad.
  • Erstatt bladene i henhold til tabellen under, eller oftere om de er veldig sløve.

For å fjerne bladet:
Sett klemmesiden av bladfjerningsverktøyet inn i de åpne spaltene ved siden av låsetappene på hver side av bladet.

 

  • Vri bladfjerningsverktøyet litt slik at klemmen ligger på toppen av låsetappene på hver side.
  • Knip sammen håndtaket på bladfjernerverktøyet. Låsetappene på hver side av bladet vil trykkes inn Trekk bladet av og bort fra klipperen.

 

Når du setter inn bladet igjen må du rette opp innmatingskurven og presse det på til du hører et klikk, som indikerer at bladet er plassert riktig på skaftet.

ADVARSEL!

SLÅ ALLTID SIKKERHETSBRYTEREN AV FØR DU RØRER KNIVBLADET

VIKTIG!
DET anbefales å erstatte begge blader samtidig for best ytelse, og ikke kun et enkelt blad. Sliping er ikke tillatt, da det kan skape ubalanse.