Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvilke status viser batteriikonet? (gjelder alle RC/MC-modeller)

LED-lys indikerer følgende:

  • Rød lyser konstant - Lad batteriet.
  • Grønt lys blinker - Batteriet lader.
  • Grønt lyser konstant - Batteriet er fullt ladet.
  • Rød/gul blinker - Batteriet er utladet / Systembryteren var på mens roboten stod i basestasjonen.