Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hva er minimum avstand mellom øyinstallasjoner og kantledningen?

RC-/MC-modell

Minimumsavstanden for øya fra kantledningen bør være 1 m.

  • Minimumsavstanden for kantledningen fra det beskyttede området bør være 28 cm.
  • Hvis du trenger å beskytte et smalt object stiller du inn minimumsradius på øya til 35 cm.

RC-/MC-modell

Minimumsavstanden for øyinstallasjonen fra kantledningen bør være 1,5 m.

  • Minimumsavstanden for kantledningen fra det beskyttede området bør være 32 cm.
  • Hvis du trenger å beskytte et tynt objekt, stiller du minimumsradius av øya til 45 cm.