Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Hvordan skal jeg installere kantledning nært en svømmebasseng/en vannkilde?

RC-/MC-modell

Hvis arbeidsområdet ligger inntil et svømmebasseng, en vannvei eller en skråning på mer enn 10 %, stup høyere enn 50 cm, eller en offentlig vei må kantledningen suppleres med et gjerde eller liknende. Høyden må da være minst 15 cm. Dette vil hindre klipperen fra å ende opp utenfor arbeidsområdet under noen omstendigheter.

Hvis en slik barriere finnes kan du sette kantledning 28 cm fra barrieren.

Hvis det ikke finnes gjerder eller liknende legger du kantledningen minimum 1,2 m fra vannet.

RC-/MC-modell

Hvis arbeidsområdet ligger inntil et svømmebasseng, en vannvei eller en skråning på mer enn 10 %, stup høyere enn 50 cm, eller en offentlig vei må kantledningen suppleres med et gjerde eller liknende. Høyden må da være minst 15 cm. Dette vil hindre klipperen fra å ende opp utenfor arbeidsområdet under noen omstendigheter.

Hvis en slik barriere finnes kan du sette kantledning 40 cm fra barrieren.

Hvis det ikke finnes gjerder eller liknende legger du kantledningen minimum 1,2 m fra vannet.