Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

(E5) Sjekk melding for blad-/kuttehøyde

 

Denne artikkelen inneholder følgende avsnitt:

 
 

For RC-, TC-, og MC-modeller

Q1 . Er dette første plenklipp denne sesongen, eller er gresset svært høyt?

Hvis Ja – Øk klippehøydenivået og la robotgressklipper fullføre en fullstendig syklus (2–3 dager).

Hvis Nei – Gå til Q2.

 

Q2 . ADVARSEL : Skru systembryteren til AV, ta roboten ut av ladestasjonen og sjekk forsiktig om klippebladet roterer fritt. Se bildet til høyre.

Bekreft at klippedekselet er fritt for gressklumper og at bladet kan rotere fritt?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nei – Rengjør klippedekselet og gå til Q3.

 
 

Q3 . Plasser roboten på et sted der gresset ikke er høyt, sørg for at klippehøyden er i helt øverste posisjon, og send roboten for å klippe. Stanser roboten med en klippefeilmelding?

Hvis Ja – Kontakt direktelinje for videre analyse

Hvis Nei – La roboten jobbe. Reduser klippehøyden gradvis.

 
 

For RS-, TS-, og MS-modeller

Q1 . Er dette første plenklipp denne sesongen, eller er gresset svært høyt?

Hvis Ja – Øk klippehøydenivået og la roboten fullføre en fullstendig syklus (2–3 dager).

Hvis Nei – Gå til Q2.

 
 

Q2 . ADVARSEL: Skru systembryteren til AV, ta roboten ut av ladestasjonen og sjekk forsiktig om klippebladet roterer fritt. Se bildet til høyre.

Bekreft at klippedekselet er fritt for gressklumper og at bladet kan rotere fritt?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nei – Rengjør klippedekselet og gå til Q3.

 

Q3 . Plasser roboten på et sted der gresset ikke er høyt, sørg for at

klippehøyden er i helt øverste posisjon, og send roboten for å klippe. Stanser
roboten med en klippefeilmelding?

Hvis Ja – Kontakt direktelinje for videre analyse

Hvis Nei – La roboten jobbe. Reduser klippehøyden gradvis.