Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Generelle instruksjoner•  Skru alltid av Robomow® før du sjekker/rengjør Robomow® eller erstatter bladet. Forsøk aldri å reparere eller justere klipperen mens den klipper.

•  Sjekk og rengjør Robomow® regelmessig og erstatt slitte deler for å forbedre ytelse og drift, og for å sikre lengre levetid for ditt produkt

•  Ved unormale vibrasjoner, stans klipperen, slå av sikkerhetsbryteren og sjekk for eventuelle skader av bladet. Bytt slitt eller skadet knivblad for å bevare balansen. Ring etter service hvis vibrasjonene fortsetter.

•  Bruk kun det originale utstyret og tilbehør. Det er ikke tillatt å endre det originale designet på Robomow®. Alle endringer gjøres på eget ansvar