Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Skal jeg lade Robomow om vinteren?

Denne artikkelen inneholder følgende avsnitt:

 

 

For RC-, TC-, og MC-modeller

I sesongen, som vinter, er det nødvendig å:

 • Lade batteri helt opp i ladestasjonen til batteriindikatoren er grønn og lyser konstant. Merk at sikkerhetsbryteren skal være «På» under lading.

LED-indikatorer for lading:

 • Rød lyser konstant - Lad batteriet.
 • Grønt blinker - Under lading av batteriet.
 • Grønt lyser konstant - Batteriet er fullt ladet
 • Fjern Robomow fra ladestasjonen. Skru sikkerhetsbryteren av og lagre klipperen i romtemperatur.
 • Hvis klipperen oppbevares i mer enn tre måneder, er det nødvendig å lade batteriet hver 3. måned til batteriindikatoren viser at den er fulladet.
 • Ladingen kan utføres under et av følgende valg:
 1. Sett klipperen i ladestasjonen for lading.
 2. Koble Robomow direkte til Powerbox som følgende:
 • Koble fra likestrømsledningen fra strømboksen til den 15 meter lange skjøteledningen og koble den til baksiden av klipperen.

 • Når sesongen begynner (ikke glem å skru sikkerhetsbryteren på ), plasserer du simpelthen Robomow i ladestasjonen sin for å starte automatisk drift.

Merk: Lade alltid gressklipperen i en horisontal posisjon. Klipperen bør være flatt på bakken mens du er koblet til strømforsyningen.

 

 

 

 

For RS-, TS-, og MS-modeller

I sesongen, som vinter, er det nødvendig å:

1. lade klipperen fullt opp på en av de to følgende måter:

 • I ladestasjonen.
 • Direkte fra strømboksen (se nedenfor).

2. Fjern sikringen fra Robomow og lagre i tiltenkt rom under støtfangerdøren.

3. Lagre klipperen ved en temperatur over -10 º C.

Merk! Sikkerhetsbryteren skal være «På» under lading.

Hvis klipperen oppbevares i mer enn tre måneder, er det nødvendig å lade batteriet hver 3. måned til batteriindikatoren viser at den er fulladet. Du kan lade batteriet via ladestasjonen eller ved å bruke ladestasjonsadapteret slik beskrevet under.

Ladeinstruksjoner ved bruk av ladestasjonadapteret:

 • Fjern Robomow fra ladestasjonen.
 • Fjern ladestasjonhodet (ladeadapteret) ved å løfte fronthåndtaket opp og skyv adapteret fremover fra bak ladestasjonen.

 

 

 • Koble den 20 m lange skjøteledningen og kantledningen fra ladestasjonshodet.
 • Plasser hylsen over enden av den 20 m lange skjøteledningen og på den blottlagte kontakten for å beskytte den mot regn og korrosjon. Dekk også til kantledningstilkobleren.
 • Koble fra likestømsledningen som går fra strømboksen til den 20 m lange skjøteledningen. Koble til RS-kabelen direkte til RS-uttaket på underkanten av ladestasjonens hode.

Merk: Det er anbefalt (men ikke nødvendig) å lade gressklipperen med den 20 m Bruk en skjøteledning for bedre forsegling av ladestasjonshodet under lading utenfor sesongen.

Skyv ladestasjonhodepinnene inn i åpningen foran på Robomow.

 

Lading vil begynne automatisk, og LCD-skjermen vil vise:

 

 • Når batteriet er fullstendig oppladet vil Klar -meldingen vises.
 • Når sesongen begynner (ikke glem å skru sikkerhetsbryteren på ) plasserer du simpelthen Robomow i ladestasjonen sin for å starte automatisk drift, slik som forrige sesong.

Viktig! Lade alltid gressklipperen i en horisontal posisjon. Klipperen bør være flatt på bakken mens du er koblet til strømforsyningen.