Helpcentrum Typ uw vraag of kies een categorie
om de hulp te vinden die u nodig hebt

De robot kan niet goed in het basisstation komen.

 

Wij willen alleen de relevante stappen in uw geval bespreken. Hierdoor is het noodzakelijk dat u een korte test uitvoert voordat u onderstaande instructies uitvoert.

Dockingtest: Plaats de maaier ca. 3 meter voor het basisstation en selecteer de optie "Naar basis gaan".

Naar basis gaan in de C-modellen:
Druk op de 'Home'-knop.

Naar basis gaan in de S-modellen:
Druk op de knop 'GA' en kies het home-pictogram door met de pijlen te bladeren, druk op 'GA' om te bevestigen.

 

De maaier rijdt op de gecentreerde draad. Volg de maaier en controleer hoe deze het basisstation bereikt.

Als de maaier het basisstation niet goed binnenrijdt, is de ‘Dockingtest = Mislukt’en als de maaier het basisstation wel goed binnenrijdt, zonder enig probleem is de 'Dockingtest = Geslaagd'.

Wij adviseren om deze test 3 keer te herhalen teneinde te waarborgen dat het gedrag van de robot consistent is.

U kunt nu naar de onderstaande tabel gaan en de juiste situatie voor uw Robomow selecteren:

Robomow model

Installatie basisstation

Waar vindt u de maaier als deze stopt?

Dockingtest

Situatie #

Door te lopen stappen

RC/MC

Binnen het gazon - bedraad

Basiszone

FOUT

01

1, 2, 3, 8, 9, 13

GESLAAGD

02

10, 11, 14

Subzone

FOUT

03

1, 2, 3, 8, 13

GESLAAGD

04

10, 11, 12

Extern bij een hoek

Basiszone

FOUT

05

1, 2, 4, 8, 13

GESLAAGD

06

10, 11, 14

Subzone

FOUT

07

1, 2, 8, 13

GESLAAGD

08

10, 12

Extern naast
het gazon

Basiszone

FOUT

09

1, 2, 5, 6, 7, 8, 13

GESLAAGD

10

10, 11, 14

Subzone

FOUT

11

1, 2, 8, 13

GESLAAGD

12

10, 11, 12

RS/MS

Binnen het gazon - bedraad

Basiszone

FOUT

13

1, 2, 8,

GESLAAGD

14

10,

Subzone

FOUT

15

1, 2, 8, 15

GESLAAGD

16

10, 12

 
 

1. Oorzaak - Hoogteverschil bij de ingang van het station.

Oplossing - Nivelleer het terrein om het traject naar het basisstation vlak te maken, zodat de Robomow vlot het basisstation kan in rijden.

 

2. Oorzaak - Er zit modder, vuil of bladeren tussen het voorste wiel van de robot, waardoor de voorzijde van de robot omhoog komt en het basisstation geen contact kan maken.

Oplossing - Reinig het voorste wiel en controleer of deze vrij kan ronddraaien.

 

3. Oorzaak (bedrade plaatsing) - Het basisstation is te dicht bij de hoek van het gazon of bocht geplaatst.

Oplossing - Verplaats het basisstation dusdanig dat deze niet binnen 3 meter na een bocht en 30 cm voor een bocht bevindt. Controleer of het basisstation langs een relatief recht stuk van de rand en niet in een bocht is geplaatst.

 
 

4. Oorzaak (bij hoekopstelling) - De robot is niet uitgelijnd met de laadcontacten tijdens het binnengaan van het basisstation.

Oplossing

- Controleer of de draad en het basisstation zijn geplaatst overeenkomstig de afmetingen zoals weergegeven in de rechterafbeelding. Bekijk de animatie om een basisstation in een hoekopstelling te plaatsen. Controleer of het basisstation iets naar rechts is verplaatst, zodat de maaier vlot het basisstation in kan rijden.

 
 

5. Oorzaak (externe opstelling) - De robot kan de doorgang naar het basisstation niet inrijden.

Oplossing - Het pad tussen het gazon en de externe plaats moet vlak zijn, zonder niveauverschillen, zodat de Robomow niet zal vastlopen en de draad soepel zal kunnen volgen.

 
 

6. Oorzaak (externe opstelling) - De robot slipt weg en loopt vast op het pad van het gazon naar het basisstation.

Oplossing - Het oppervlak tussen het gazon en het basisstation moet hard zijn (bijvoorbeeld een pad of harde grond), zonder zand of stenen, zodat de Robomow niet slipt en niet vastloopt.

 

7. Oorzaak (externe opstelling) - De robot stuurt langs de doorgang naar het basisstation, maar is niet uitgelijnd met de laadpunten.

Oplossing

- Controleer of de draad en het basisstation zijn geplaatst overeenkomstig de afmetingen zoals weergegeven in de rechterafbeelding. Bekijk de animatie om een basisstation in een hoekopstelling te plaatsen. Controleer of het basisstation iets naar rechts is verplaatst, zodat de maaier vlot het basisstation in kan rijden

 
 

8. Oorzaak - Het basisstation is geplaatst op een helling en niet op een relatief vlak oppervlak.

Oplossing - Verplaats het basisstation naar een relatief vlak oppervlak.

 

9. Oorzaak - De draad onder het basisstation is niet strak en ligt niet in het midden van het station.

Oplossing - Controleer of de draad onder het basisstation recht loopt, strak is en onder het basisstation gecentreerd is.

 
 

10. Oorzaak - Obstakels, perimeter-eiland en smalle doorgangen nabij de rand van het gazon voorkomen dat de maaier de rit naar het basisstation langs de draad in de modus "Volgen nabij draad" kan voltooien.

Oplossing - Pas de installatie aan of wijzig de locatie van het basisstation om dit probleem te vermijden.

 

11. Oorzaak - De robot detecteert het basisstation met gebruik van Bluetooth (bij punt A) hoewel deze niet wordt gevonden voor het betreden van het station (zie voorbeeld in de onderstaande tekening). Dit kan er voor zorgen dat de maaier de draad volgt naar een subzone waardoor de maaier het station niet meer kan bereiken aangezien deze in de modus 'Volgen nabij draad' binnen de subzone rijdt.

Oplossing - Wijzig de locatie van het basisstation zodat deze zich niet te dichtbij de smalle doorgang bevindt die naar een andere zone van het gazon leidt.

 
 

12 . Oorzaak - De maaier werkt in een subzone terwijl de modus 'Volgen nabij draad' is ingesteld op 'Aan', maar de doorgang/het gedeelte die de subzone verbindt met de primaire zone is te smal waardoor de robot aan het einde van de bewerking niet kan passeren.

Oplossing - Stel de modus "Volgen nabij draad" in op "Off" voor de subzone of beperk de maximale "Afstand van volgen nabij draad" voor de subzone zodat de maaier tussen de zones kan passeren.

 

13. Oorzaak - De robot is niet uitgelijnd met de laadcontacten tijdens het binnengaan van het basisstation.

Oplossing - Als het basisstation geen mechanische begeleiding heeft naar de laadpunten, dient u contact op te nemen met een van de servicemedewerkers voor nadere informatie (onderdeelnummer SPP7019A).

 
 

14. Oorzaak (C-modellen) - De robot passeert nabij het basisstation in de modus "Volgen nabij draad" en herkent het basisstation niet. Het is mogelijk dat er geen Bluetooth-verbinding bestaat tussen de maaier en het basisstation.

Oplossing

Q1. Begin met het controleren van de BLE-verbinding tussen een SmartPhone en de robot.

Download de onderstaande apps van iTunes of Google Play Store.

Voor IOS :
download de app “Light Blue” zoals in de onderstaande afbeelding weergegeven.

 

Voor Android :
download de app “nRF UART v2.0” zoals in de onderstaande afbeelding weergegeven.

 

Als de BLE op de robot goed functioneert, zal de robot worden herkend in de app als Moxxxx (waarbij xxxx de laatste 4 cijfers van het S/N-nummer van de robot is). Als bijvoorbeeld het S/N-nummer van de robot RC14131580004 is, ziet u "Mo0004".

Als de robot in de lijst wordt weergegeven, gaat u verder met Q2.

Indien Nee - controleer of de Bluetooth is ingesteld op "Aan" via de Service door de knoppen Home + Instellingen gedurende 3 seconden in te drukken (vereist het ontvangen van een tijdelijke code van de hotline-medewerker) en voer P264 in. Stel P260 & P261 in op Ja en druk op de knop 'OK' om te bevestigen. Stel de robot opnieuw in door gedurende 3 seconden op de knop OK te drukken. Controleer nogmaals als de robot in de lijst wordt weergegeven zoals in Q1. Als dit niet het geval is, moet het moederbord worden vervangen.

 

Q2. Controleer de BLE-communicatie tussen de robot en het basisstation.
- Plaats de robot in een straal binnen 1 m van het basisstation.

- Open het servicemenu door op de knoppen Home + Instellingen te drukken gedurende 3 seconden (vereist het ontvangen van een tijdelijke code van de hotline-medewerker) en voer P255 in. Kies "BASIS" en druk op "OK" om te bevestigen.

Er wordt nu GESLAAGD of MISLUKT weergegeven.

Geslaagd - Ga verder met Q3.

Mislukt - Vervang de MBLE-kaart op het basisstation.

 
 

Q3. Controleer de BLE-verbinding via het servicemenu door op de knoppen Home + Instellingen gedurende 3 seconden te drukken, en voer P404 in.

Als de test is geslaagd - hoort u geluidssignalen en verschijnt "0002" op het scherm.

Als de test niet is geslaagd - hoort u geen geluidssignalen en verschijnt "0000" op het scherm.  Vervang de MBLE-kaart op het basisstation.