Helpcentrum Typ uw vraag of kies een categorie
om de hulp te vinden die u nodig hebt

Robomow stopt zonder bericht / activeert niet. Wat kan de reden hiervan zijn?

 

Dit artikel bevat de volgende secties:

 
 

Voor de modellen RC/TC/MC

Q1 . Gebeurt dit vaker?

Indien Ja - ga verder met Q2.

Indien Nee - laat de robot werken, als de fout wederom optreedt, dient u contact op te nemen met de hotline voor nader onderzoek, overeenkomstig dit hoofdstuk.

Q2 . Controleer of de systeemschakelaar is ingesteld op "AAN", druk vervolgens op de knop <OK>.

Is de robot nu geactiveerd?

Indien Ja - ga verder met Q5.

Indien Nee - ga verder met Q3.

 

Q3 . Plaats de robot in het basisstation en wacht enkele minuten. Als de robot niet wordt geactiveerd, schakelt u de systeemschakelaar op "Uit" en wacht u totdat het scherm wordt ingeschakeld met het bericht "U032". Ga verder met Q4.

 

Q4 . Staat het bericht "U032" in het scherm?

Indien Ja - laat de accu volledig opladen (dit kan 24 uur duren) en controleer of het probleem zich opnieuw voordoet. Als het probleem zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen met de hotline voor nader onderzoek.
Opmerking: Plaats het controlepaneel in de Pauze-modus door gedurende 3 seconden de ON/OFF-knop in te drukken totdat het rode lampje gaat branden.

Indien Nee - de robot moet naar een erkend servicestation worden gebracht en ter reparatie worden aangeboden.

 

Q5 . Koppel de aandrijvingseenheid los (let op dat de accu is aangesloten) en controleer of de robot wordt geactiveerd.

Indien Ja - plaats de aandrijvingseenheid terug en let op dat de robot niet wordt geactiveerd. Als dit het geval is, dient u de aandrijvingseenheid te laten vervangen.

Indien Nee - sluit de aandrijvingseenheid aan en koppel de maaimotor los. Controleer of de robot niet wordt geactiveerd. Als dit het geval is, dient u de maaimotor te laten vervangen.

Klik hier om de video "Aandrijvingseenheid" te bekijken

Klik hier om de video "Maaimotor" te bekijken

 

Als geen van het bovenstaande heeft geholpen om de storing te achterhalen, moet de robot naar een erkend servicestation worden gebracht en ter reparatie worden aangeboden.

 
 

Voor de modellen RS/TS/MS

Q1 . Gebeurt dit vaker?

Indien Ja - ga verder met Q2.

Indien Nee - laat de robot werken, als de fout wederom optreedt, dient u contact op te nemen met de hotline voor nader onderzoek, overeenkomstig dit hoofdstuk.

 

Q2 . Controleer of de veiligheidsschakelaar is ingesteld op "AAN", druk vervolgens op de knop <Ga>.
Is de robot nu geactiveerd?

Indien Ja - ga verder met Q5.

Indien Nee - controleer of de zekering is doorgebracht en ga verder met Q3.

 

Q3 . Is de zekering doorgebrand?

Indien Ja - Vervang de zekering en controleer of deze direct gaat branden (dit is een snelwerkende 20 A/32 V zekering die u in uw plaatselijke elektrazaak kunt aanschaffen).
Als de zekering direct doorbrandt, moet de robot naar een erkend servicestation worden gebracht en ter reparatie worden aangeboden.

Indien Nee - plaats de robot in het basisstation, zet de veiligheidsschakelaar op "Uit" en wacht enkele seconden totdat het scherm gaat branden met het bericht "Inschakelen". Ga verder met Q4.

 

Q4 . Is er een bericht "Inschakelen" op het scherm?

Indien Ja - laat de accu volledig opladen (dit kan 24 uur duren) en controleer of het probleem zich opnieuw voordoet. Als het probleem zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen met de hotline voor nader onderzoek.

Indien Nee - de robot moet naar een erkend servicestation worden gebracht en ter reparatie worden aangeboden.

 

Q5 . Koppel een van de aandrijfmotoren los en controleer of de robot wordt geactiveerd.

Indien Ja - plaats de aandrijfmotor terug en let op dat de robot niet wordt geactiveerd. Als dit het geval is, dient u de desbetreffende aandrijfmotor te laten vervangen.

Indien Nee -koppel de 2e aandrijfmotor los en controleer of de robot nu wordt geactiveerd. Als dit het geval is, dient u de tweede aandrijfmotor te laten vervangen.
Ga verder met Q6.

 

Q6 . Is er een defect gevonden bij een van de aandrijfmotoren?

Indien Ja - let op dat de klant een vervanging krijgt voor de defecte aandrijfmotor.

Indien Nee - koppel de maaimotor los en controleer of de robot nu wordt geactiveerd.
Als dit het geval is, moet de maaimotor worden vervangen.

 

Klik hier om de video "aandrijfmotor" te bekijken

Klik hier om de video "Maaimotor" te bekijken