Helpcentrum Typ uw vraag of kies een categorie
om de hulp te vinden die u nodig hebt

Robomow negeert bepaalde zones (basiszone & subzones). Wat moet ik doen?

Q1 - Betreft het een nieuwe installatie of zijn er onlangs wijzigingen aangebracht in het gazon of de installatiekabel?

Indien Ja - ga verder met Q2.

Indien Nee - ga verder met Q3.

 

Q2 - weet u zeker dat de installatie is uitgevoerd volgens de voorschriften en dat de gazoninstellingen (in de robot) de actuele waarden zijn?

Indien Ja - ga verder met Q3.

Indien Nee - controleer nogmaals de installatie en de robotinstellingen. Bij een onjuiste installatie of als er onjuiste instellingen worden gevonden, dient u deze te corrigeren en de robot een volledige maaicyclus (2-3 dagen) uit te laten voeren om te controleren of het maaiprobleem is verholpen of zich nog steeds voordoet.

 

Q3 - zijn er obstakels op het gazon of langs de rand die de robot blokkeren om daar goed te kunnen maaien?

Indien Ja - verwijder het obstakel/de obstakels die de robot blokkeren en laat de robot een volledige maaicyclus (2-3 dagen) uitvoeren om te controleren of het maaiprobleem is verholpen of zich nog steeds voordoet.

Indien Nee - ga verder met Q4.

 

Q4 - plaats de robot in het basisstation en stuur deze vervolgens uit om te maaien, beginnend met de randmaaimodus. Als het gazon een of meerdere subzone(s) bevat, laat u de robot in één van de subzones maaien.

  • Heeft de robot een volledige route uitgevoerd en keert deze terug naar het basisstation voordat het gazon wordt gemaaid?

Indien Ja - ga verder met Q5.

Indien Nee - controleer of er een obstakel/eiland naast het basisstation is, waardoor de robot moeilijker de weg terug naar het basisstation kan vinden. Deze moet worden verwijderd, of verlaag de waarde voor "Volgen nabij draad" zodat de robot niet wordt gehinderd om de weg terug te vinden naar het basisstation.

Als de robot nog steeds het basisstation niet herkent en de draad vlak voor het basisstation niet detecteert, gaat u naar stap 14 in dit artikel.

 

Q5 - plaats de robot voor het ongemaaide gedeelte en stuur de robot uit om te maaien en sla hierbij de randen over zodat de robot direct kan beginnen met maaien in de scanmodus.

  • Stuurt en maait de robot in dit gedeelte zonder problemen?

Indien Ja - laat de robot de volgende bewerkingen uitvoeren om te controleren of het probleem éénmalig of terugkerend was.

Indien Nee - neem enkele foto's of maak een schets van het gazon, met inbegrip van de installatie van de draad en stuur dit naar een erkende servicedealer voor nader onderzoek.