Helpcentrum Typ uw vraag of kies een categorie
om de hulp te vinden die u nodig hebt

De maaitijd is zeer kort (korte werkingstijd). Wat moet ik doen?

 

Dit artikel bevat de volgende secties:

 
 

Voor de modellen RC/TC/MC

Q1 . Is deze fout vaker de laatste tijd opgetreden?

Indien Ja - ga verder met Q2.
Indien Nee - druk gedurende 3 seconden op de "OK"-knop en stel de tijd en datum in. Plaats de robot in het basisstation. De robot wordt nu opgeladen met een lange oplaadsessie tot 16 uur.

 

Q2 . Controleer de maaiduur door de knop Instellingen gedurende 3 seconden in te doen, voer P106 in. Het eerste cijfer links toont het bewerkingsnummer in de lijst en de overige cijfers is een teller van deze bewerking in minuten. De lijst kan worden bekeken met behulp van de toetsen links en rechts.

 

Standaard maaiduur (in een afzonderlijke bewerking zoals in de onderstaande tabel weergegeven)

 

RC304

RC308

RC312

MC400

MC800

MC1200

Resterende maaitijd.

35-45 min

50-60 min

50-60 min

35-45 min

50-60 min

50-60 min

 

Is de maaiduur daadwerkelijk korter dan verwacht?


Indien Ja - ga verder met Q3.
Indien Nee - alles lijkt OK te zijn.  Neem contact op met de hotline voor nader onderzoek.

Q3 . Is de maaihoogte te laag ingesteld en is de grashoogte te hoog?

Indien Ja - vergroot de maaihoogte en laat de robot een volledige maaicyclus (2-3 dagen) uitvoeren om te controleren of het maaiprobleem is verholpen of zich nog steeds voordoet.
Indien Nee - ga verder met Q4.

 

Q4 . Schakel de systeemschakelaar op Uit , til de robot aan de voorzijde op en controleer of:

  • er geen vuil vastzit in het maaidek.
  • de messen niet verbogen zijn.
  • er niet te veel mulch is opgehoopt tussen het maaidek en de messen.
  • de messen kunnen draaien (gebruik een lange stok of handschoenen).

Was een van de volgende hierboven weergegeven punten het geval?

Indien Ja - controleer of het maaidek schoon is en de messen in goede staat zijn.
Indien Nee - ga verder met Q5.

 

Q5 . Schakel de systeemschakelaar in op Aan, zet het controlepaneel in de Pauze-modus (door gedurende 3 seconden de Aan/Uit-knop op het controlepaneel in te drukken), plaats de robot terug op het basisstation en laat deze gedurende 12-16 uur opladen. Gaat de volledig opgeladen accu-pictogram groen branden?
Indien Ja - de robot heeft een langere oplaadperiode nodig gehad, dit gebeurt zo nu en dan. Laat de robot weer werken, en neem contact op met de Robomow hotline als het probleem zich blijft voordoen.
Indien Nee - de accu moet worden vervangen.

 
 

Voor de modellen RS/TS/MS

Q1 . Is deze fout vaker de laatste tijd opgetreden?

Indien Ja - ga verder met Q2.
Indien Nee - druk gedurende 3 seconden op de "Ga"-knop en stel de tijd en datum in. Plaats de robot in het basisstation. De robot wordt nu opgeladen met een lange oplaadsessie tot 16 uur.

 

Q2 . Controleer de maaiduur door de laatste accuwerking te bekijken.
(Service --> Menunummer 115. Of Service --> Informatie --> Accu --> Werkingstijd).
Opmerking: Neem contact op met de Robomow Hotline om een tijdelijke code voor het servicemenu te ontvangen.

Standaard maaiduur (in een afzonderlijke bewerking zoals in de onderstaande tabel weergegeven)

 

RS615

RS625

RS635

MS1500

MS2500

MS3500

Resterende maaitijd.

55-65 min

55-65 min

80-100 min

40-50 min

55-65 min

80-100 min

 

Opmerking : Bij kleinere gazons tussen de 50 - 150 vierkante meter, wordt de gemiddelde maaitijd hieronder in de tabel weergegeven:

 

Bereik ingesteld door de gebruiker

Gemiddelde duur per maaibewerking

0 – 50

22

50 – 100

45

100 – 150

67

 

Is de maaiduur daadwerkelijk korter dan verwacht?


Indien Ja - ga verder met Q3.
Indien Nee - alles lijkt OK te zijn.  Neem contact op met de hotline voor nader onderzoek.

Q3 . Is de maaihoogte te laag ingesteld en is de grashoogte te hoog?

Indien Ja - vergroot de maaihoogte en laat de robot een volledige maaicyclus (2-3 dagen) uitvoeren om te controleren of het maaiprobleem is verholpen of zich nog steeds voordoet.
Indien Nee - ga verder met Q4.

Q4 . Schakel de veiligheidsschakelaar op Uit ,
til de robot aan de voorzijde op en controleer of:

  • er geen vuil vastzit in het maaidek.
  • de messen niet verbogen zijn.
  • er niet te veel mulch is opgehoopt tussen het maaidek en de messen.
  • de messen kunnen draaien (gebruik een lange stok of handschoenen).

 

Was een van de volgende hierboven weergegeven punten het geval?

Indien Ja - controleer of het maaidek schoon is en de messen in goede staat zijn.
Indien Nee - ga verder met Q5.

 

Q5 . Schakel de veiligheidsschakelaar in op Aan, zet het controlepaneel in de Pauze-modus (door gedurende 3 seconden de Aan/Uit-knop op het controlepaneel in te drukken), plaats de robot terug op het basisstation en laat deze gedurende 12-16 uur opladen. Wordt de volledig opgeladen accu-pictogram weergegeven?
Indien Ja - de robot heeft een langere oplaadperiode nodig gehad, dit gebeurt zo nu en dan. Laat de robot weer werken, en neem contact op met de Robomow hotline als het probleem zich blijft voordoen.
Indien Nee - de accu moet worden vervangen.