Helpcentrum Typ uw vraag of kies een categorie
om de hulp te vinden die u nodig hebt

Het LED-lampje van de schaar knippert

 Dit artikel bevat de volgende secties:

 

Het controlepaneel geeft elke seconde een geluidssignaal - melding van doorgesneden draad

Het controlepaneel geeft 3 keer een geluidssignaal met 1 seconde stilte

 

 

 

Voor de modellen RS/TS/MS

Q1 . Controleer of alle verbindingen tussen het controlepaneel via het 20 meter lange verlengsnoer naar het basisstation, goed zijn aangesloten (is de groene perceelconnector van het gazon aangesloten)?

Indien Ja - ga verder met Q2.

Indien Nee - zorg dat alle connectoren goed zijn aangesloten en controleer of de waarschuwing
blijft optreden.

 

Q2 . Maak een kleine gazonlus met gebruik van de tweede groene perceelconnector die bij de robot is geleverd, zoals in de afbeelding rechts is weergegeven. Blijft de waarschuwing optreden?

Indien Ja - ga verder met Q3.

Indien Nee - ga verder met Q5.

 

Q3 . Neem het controlepaneel en sluit deze rechtstreeks aan op de kop van het basisstation (met de draadlus nog steeds aangesloten). Hierdoor zal het 20 meter lange verlengsnoer worden omzeild.

Blijft de waarschuwing optreden?

Indien Ja - ga verder met Q4.

Indien Nee - vervang het 20 meter lange verlengsnoer.

 

Q4 . Haal de kop van het basisstation er uit en controleer of de stekker goed in de aansluiting is geplaatst.

Blijft de waarschuwing optreden?

Indien Ja - vervang de kop van het basisstation.

Indien Nee - plaats de kop van het basisstation terug en controleer of de waarschuwing blijft optreden.

 

Q5 . Controleer of de draadlus verbroken verbindingen op het gazon heeft. U kunt hiervoor een AM-radio gebruiken

om de verbroken verbindingen eenvoudiger te vinden. Voor meer informatie,

Indien Ja - repareer de draad met gebruik van officiële aansluitconnectoren, zoals in de afbeelding rechts is weergegeven.

Indien Nee - controleer met de weerstandsmeter (DVM) de weerstand van de volledige lus. De factor is ca. 1 W per 40 meter draad. Ga verder met Q6.

 

Q6 . Is de weerstand hoger dan 40 W?

Indien Ja - Er is sprake van een verbroken verbinding binnen de draadlus.

Indien Nee - stuur het controlepaneel en de kop van het basisstation naar de dichtstbijzijnde servicemedewerker voor nader onderzoek.

 

 

Voor de modellen RC/TC/MC

Q1 - controleer alle verbindingen tussen het controlepaneel middels een 15 meter lang verlengsnoer naar het basisstation, zoals hieronder beschreven:

  • Controleer de verbinding tussen de DC-voedingskabel en het 15 meter lange verlengsnoer. Als er enige wrijving van de rubberen mantel is, dient u er voor te zorgen dat de DC-stekker volledig is ingeduwd.
    Wij adviseren om de stekker los te koppelen en volledig opnieuw te plaatsen.

  • Controleer de verbinding van het 15 meter lange verlengsnoer naar het basisstation.

  • Controleer de verbinding van de twee uiteinden van de perimeterdraad naar de groene perceelconnector en controleer of de perceelconnector is aangesloten op het basisstation met de juiste polariteit (richting).

Indien Ja - ga verder met Q2.

Indien Nee - zorg dat alle connectoren goed zijn aangesloten en controleer of de waarschuwing blijft optreden.

Q2 - maak een kleine lus van het draad (met gebruik van de extra groene perceelconnector die bij de Robomow is geleverd) en sluit deze aan op het basisstation (zie afbeelding) - in plaats van de lange gazondraad die momenteel is aangesloten.

Dit simuleert een klein gazon (zonder een draadbreuk) teneinde te controleren of de storing optreedt langs de perimeterdraad die op het gazon is geïnstalleerd of in de verbindingen tussen het controlepaneel en het basisstation.

Blijft de waarschuwing optreden?

Indien Ja - ga verder met Q3.

Indien Nee - ga verder met Q6.

 

Q3 - vervang de printplaat van het basisstation.

Blijft de waarschuwing optreden?

Indien Ja - ga verder met Q4.

Indien Nee - ga verder met Q6.

 

Q4 - vervang het controlepaneel.

Blijft de waarschuwing optreden?

Indien Ja - ga verder met Q5.

Indien Nee - ga verder met Q6.

 

Q5 - vervang het 15 m lange verlengsnoer.

Blijft de waarschuwing optreden?

Indien Ja - stuur het controlepaneel, het basisstation en het 15 meter lange verlengsnoer naar de dichtstbijzijnde servicemedewerker voor nader onderzoek.

Indien Nee - ga verder met Q6.

 

Q6 - controleer of de draadlus verbroken verbindingen op het gazon heeft. U kunt een AM-radio gebruiken om de verbroken verbindingen eenvoudiger te vinden.

"Zijn er verbroken verbindingen in de draad gevonden?"

Indien Ja - repareer de draad met gebruik van officiële aansluitconnectoren, zoals in de afbeelding is weergegeven.


 

 

 

 

Indien Nee - controleer met de weerstandsmeter (DVM) de weerstand van de volledige lus. De factor is ca. 1 W per 40 meter draad.

Ga verder met Q7.

 

Q7 - Is de weerstand hoger dan 40 W?

Indien Ja - Er is sprake van een verbroken verbinding binnen de draadlus.

Indien Nee - stuur het controlepaneel en het basisstation naar de dichtstbijzijnde servicemedewerker voor nader onderzoek.

 

 

 

Het controlepaneel geeft 3 keer een geluidssignaal met 1 seconde stilte - draad is te lang of er is een slechte verbinding

Deze storing is gerelateerd aan een slechte draadverbinding, waardoor oxidatie en een hoge weerstand kan ontstaan. Een slechte verbinding wordt veroorzaakt door het niet gebruiken van een waterbestendige connector om de draad te splitsen, of door de juiste connector te gebruiken maar waarbij de isolatie te veel is verwijderd en waardoor het gedeelte buiten de connector wordt blootgesteld aan water waardoor er sneller schade kan optreden.

Q1

- Betreft het een nieuwe installatie of zijn er onlangs wijzigingen aangebracht in het gazon of de installatiekabel?

Indien Ja - controleer of de installatie is uitgevoerd overeenkomstig de schriftelijke instructies in de gebruiks- en veiligheidshandleiding. Controleer met name of de installatiekabel niet langer is dan 600 meter. Als de kabel langer is dan 600 meter (maar max. 800 meter), gebruikt u de "adapter voor lange perimeter S" - onderdeelnummer SPP6117, die op verzoek kan worden besteld.

Indien Nee - ga verder met Q2.

Q2

- Maak een kleine gazonlus met gebruik van de tweede groene perceelconnector die bij de robot is geleverd, zoals in de afbeelding rechts is weergegeven (overeenkomstig de desbetreffende productserie). Blijft de waarschuwing optreden?

 

Indien Ja - vervang het controlepaneel en de kop/het moederbord van het basisstation.

Indien Nee - ga verder met Q3.

 

Q3

- wordt de draad gebruikt voor de installatie van de officiële draad die bij de robot werd geleverd?

Indien Ja - ga verder met Q4.

Indien Nee - gebruik uitsluitend de officiële draadpakketten voor de installatie.

 

Q4 - koppel de perceelconnector los van het basisstation en controleer met een weerstandmeter (DVM) de weerstand van de volledige lus. De factor is ca. 1 W per 40 meter draad.

Is de weerstand hoger dan 40 W?

Indien Ja - ga verder met Q5.

Indien Nee - vervang het controlepaneel en het basisstation.

 

Q5

- controleer op verbroken verbindingen in de lusinstallatie van de bedrading die in het gazon is begraven.

Raadpleeg het artikel "Het zoeken naar verbroken verbindingen in de lusinstallatie van de bedrading"