Helpcentrum Typ uw vraag of kies een categorie
om de hulp te vinden die u nodig hebt

(E5) Bericht Mes/maaihoogte controleren

Dit artikel bevat de volgende secties:

 
 

Voor de modellen RC/TC/MC

Q1 . Betreft het de eerste maaibeurt van het seizoen of is het gras zeer hoog?

Indien Ja - verhoog het maainiveau en laat de robot een volledige cyclus uitvoeren (2-3 dagen).

Indien Nee - ga verder met Q2.

 

Q2 . LET OP: Schakel de systeemschakelaar op UIT, verwijder de robot uit het basisstation en controleer zorgvuldig of het maaimes goed kan draaien. Zie de afbeelding hiernaast.

Controleer of het maaidek vrij is van grasmulch en of het mes vrij kan bewegen?

Indien Ja - ga verder met Q3.

Indien Nee - reinig het maaidek en ga verder met Q3.

 
 

Q3 . Plaats de robot op een plek met minder hoog gras, controleer of de maaihoogte in de hoogste positie staat en laat de robot nu maaien. Stopt de robot nu en wordt er een foutbericht weergegeven?

Indien Ja - neem contact op met de hotline voor nader onderzoek

Indien Nee - laat de robot zijn werk doen. Verlaag langzaam de maaihoogte.

 
 

Voor de modellen RS/TS/MS

Q1 . Betreft het de eerste maaibeurt van het seizoen of is het gras zeer hoog?

Indien Ja - verhoog het maainiveau en laat de robot een volledige cyclus uitvoeren (2-3 dagen).

Indien Nee - ga verder met Q2.

 
 

Q2 . LET OP: Schakel de systeemschakelaar op UIT, verwijder de robot uit het basisstation en controleer zorgvuldig of de maaimessen goed kunnen draaien. Zie de afbeelding hiernaast.

Controleer of het maaidek vrij is van grasmulch en of de messen vrij kunnen bewegen?

Indien Ja - ga verder met Q3.

Indien Nee - reinig het maaidek en ga verder met Q3.

 

Q3 . Plaats de robot op een plek met minder hoog gras, controleer of de

maaihoogte in de hoogste positie staat en laat de robot nu maaien. Stopt
de robot nu en wordt er een foutbericht weergegeven?

Indien Ja - neem contact op met de hotline voor nader onderzoek

Indien Nee - laat de robot zijn werk doen. Verlaag langzaam de maaihoogte.