Kundeservice Indtast dit spørgsmål, eller vælg en kategori
for at finde den hjælp, du søger

Hvordan kan jeg deaktivere/pausere automatisk drift af plæneklipperen?Afhængig af softwareversionen kan du deaktivere eller aktivere automatisk drift af din plæneklipper ved enten at klikke på kalendersymbolet placeret midt til højre på hovedskærmen.

1. Denne knap aktiverer/deaktiverer automatisk drift.
VIGTIGT!
Hvis automatisk drift er deaktiveret (grå), vil klipperen vil forblive i ladestationen indtil videre.

Eller ved at navigere til skærmen »Program Tænd-/Sluk« i menuen »Græsplæne indstillinger«