Kundeservice Indtast dit spørgsmål, eller vælg en kategori
for at finde den hjælp, du søger

Robotten standser efter få minutter i den sekundære zone med U017

For RC / MC-modeller

U017 - Tid fuldendt

Kontroller at programmet er slået til i henhold til nedenstående trin:

 

Der er to måder hvorpå programmet kan slås til 

Via robotmenuen:

1. Tryk på knappen indstillinger i 3 sekunder 

 

2. Indsæt menu P021

3. Vælg L2 (Sekundær zone)

4. Sæt til Til

 

Via the Robomow App:

1. Slut til robotten og tryk på menuikonet

2. Tryk på Plæne og klipper

3. Tryk på Plæne

4. Rul ned og tryk på Program tænd/sluk

 

5. Skift tilstand til Til