Kundeservice Indtast dit spørgsmål, eller vælg en kategori
for at finde den hjælp, du søger

Hvilke sikkerhedsfunktioner har Robomow?Børnesikring: Børnesikring-funktionen forhindrer utilsigtet brug af Robomow ved utilsigtet tryk på en af knapperne. Tryk blot på to knapper i en bestemt rækkefølge for at aktivere børnesikring.

Tyverisikring/deaktiveringsenhed: Tyverisikringen/deaktiveringsenheden giver brugeren en deaktiveringsfunktion, der forhindrer, at personer kan anvende Robomow uden en gyldig kode. Du vil blive bedt om at indtaste en firecifret kode efter eget valg til at bruge som din personlige sikkerhedskode.

Løftesensor: I tilfælde af at plæneklipperen bliver løftet fra jorden, mens klingen kører, vil klingen øjeblikkeligt stoppe med at rotere.

Hældningssensor: Hvis plæneklipperens front løftes op til vertikal position, vil klingen stoppe øjeblikkeligt.

Forhindringssensor: Robomow opfanger, når der er en forhindring i vejen under dens arbejde. Når plæneklipperen rammer en forhindring, vil den stoppe øjeblikkeligt med at rotere klingen, og stoppe med at køre og bakke væk fra forhindringen.

Nødstopknap: Tryk på STOP-knappen på ethvert tidspunkt under anvendelse vil øjeblikkeligt stoppe plæneklipperen og rotation af klingen.

Sikkerhedskontakt: Når sikkerhedskontakten slås fra, vil det forhindre enhver anvendelse af Robomow. Du skal slå kontakten fra, før du løfter Robomow og før enhver vedligeholdelse er overstået.

Forseglede batterier: De forseglede batterier, som bruges til driften af Robomow, er helt forseglede og vil ikke lække nogen form for væske, uanset position.

Ladestation / Perimeterkontakt og kanttråd: Robomow kan ikke anvendes uden et perimeterkabel/kanttråd, der er installeret og aktiveret igennem ladestationen/perimeterkontakten. Hvis perimeterkontakten slås fra eller på anden måde ikke fungerer, ophører Robomow med at arbejde.