Kundeservice Indtast dit spørgsmål, eller vælg en kategori
for at finde den hjælp, du søger

Robomow stopper med ingen meddelelse/vækkes ikke. Hvad kan være årsagen?

 

Denne artikel indeholder følgende afsnit:

 
 

For RC-, TC-, MC-modeller

Q1 . Skete det mere end en gang?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nej - Lad robotten fortsætte med at arbejde, og hvis det sker igen, kontakt Hotline for yderligere analyse i overensstemmelse med denne kapitel.

Q2 . Sørg for, at systemkontakten er tændt, og tryk på knappen <OK>.

Vækkes robotten?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nej – Gå til Q3.

 

Q3 . Indsæt robotten i ladestationen, og vent et par sekunder. Hvis robotten ikke vågner op, drej systemkontakten til 'Off' og vent, indtil skærmen tændes med en besked "U032". Gå til Q4.

 

Q4 . Er der en besked “U032” på skærmen?

Hvis Ja – Lad batteriet oplades helt (det kan tage op til 24 timer), og observer, hvis det sker igen. Hvis det sker igen, kontakt Hotline for yderligere analyse.
Bemærk: Sæt strømboksen i pause ved at trykke på ON/OFF-knappen i 3 sekunder, indtil den røde pære lyser.

Hvis Nej – Robotten skal tages til autoriseret serviceværksted til reparation.

 

Q5 . Afbryd køreenheden (sørg for, at batteriet er tilsluttet) og se, om robotten kommer op.

Hvis Ja – Tillsut køreenheden tilbage, og se, om robotten ikke vækkes. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte køreenheden.

Hvis Nej – Tilslut køreenheden, og frakobl klippemotoren. Se, om robotten ikke vækkes. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte klippemotoren.

Klik her for at se video om køreenheden

Klik her for at se video om klippemotoren

 

Hvis ingen af det ovenstående hjælper med at finde fejlen, skal robotten tages til autoriseret serviceværksted til reparation.

 
 

For RS-, TS-, MS-modeller

Q1 . Skete det mere end en gang?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nej - Lad robotten fortsætte med at arbejde, og hvis det sker igen, kontakt Hotline for yderligere analyse i overensstemmelse med denne kapitel.

 

Q2 . Sørg for, at sikkerhedskontakten er tændt, og tryk på knappen <Gå>.
Vækkes robotten?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nej – Kontroller, om en sikring er brændt, og gå til Q3.

 

Q3 . Er sikringen brændt?

Hvis Ja - Udskift sikringen, og se om det brænder straks igen (dette er en hurtigt virkende 20 A / 32 V sikring, der kan findes i lokale el-forretninger).
Hvis sikringen ikke brænder straks, skal robotten tages til autoriseret serviceværksted til reparation.

Hvis Nej – Indsæt robotten i ladestationen, drej sikkerhedskontakten til 'Off', og vent et par sekunder, indtil skærmen bliver 'On' med beskeden »Tændt«. Gå til Q4.

 

Q4 . Er der en besked “Tændt” på skærmen?

Hvis Ja – Lad batteriet oplades helt (det kan tage op til 24 timer), og observer, hvis det sker igen. Hvis det sker igen, kontakt Hotline for yderligere analyse.

Hvis Nej – Robotten skal tages til autoriseret serviceværksted til reparation.

 

Q5 . Frakobl en af køremotorer og se, om robotten kommer op.

Hvis Ja – Tillsut køremotoren tilbage, og se, om robotten ikke vækkes. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte den bestemte køremotor.

Hvis Nej –Frakobl den anden køremotor og se, om robotten kommer op denne gang. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte den anden køremotor.
Gå til Q6.

 

Q6 . Blev fejlen fundet i en af køremotorer?

Hvis Ja – Sørg for, at kunden får den defekte køremotor til udskiftning.

Hvis Nej –Frakobl klippemotoren og se, om robotten kommer op denne gang.
Hvis det er tilfældet, skal du udskifte klippemotoren.

 

Klik her for at se video om køremotoren

Klik her for at se video om klippemotoren